en-USda-DK
 

 

 

Sådan gør du for at komme på internettet i Villa Granada:

 

 

1.                   Forbind din computer med husets WIFI netværk:

 

 

VillaGranadPenthouse                                                granada2008

VillagranadaMedioGranada                                        granada2008

VillagranadaCavehouse                                              granada2008

VillagranadaPoolhouse                                               granada2008

VillagranadaParterre                                                  granada2008

Villagranada                                                                granada2008

VillaGr-Penthouse                                                        granada2008

 

Netværket er det bedste, der udbydes i området, men har sine begrænsninger.

 

 

 

 

Astra Satellite TV are aviable.

 

TV tilhørende Penthouse, Medio Grande and Parterre har internet and satellite forbindelse.

 

I Cavehouse og Poolhouse  forefindes Astra Satellit TV.

Tænd tv med tryk på powerknap. Tv indstilles til at modtage AV (Pil der går ind i en skærm). Vælg av1 eller av2 afhængig af, hvilken av indgang satellit modtageren er forbundet med vha.  scart kabel.

Herefter kan programmer vælges på fjernbetjening,  der er til satellitapparat.

 

 

 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle programmer er børnevenlige.